Kort og godt

Mobbing er helseskadelig

Mobbing henger sammen med et bredt spekter av helseproblemer og sosiale vansker, som risiko for nedsatt selvtillit, ensomhet, selvmordstanker, hodepine, smerter, søvnproblemer, rusmiddelmisbruk, atferdsproblemer og psykose. Disse problemene blir ofte langvarige.