Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Fra redaksjonen

Om å jobbe med sårbare mennesker og om valg av etisk teori

12. januar 2017

Mange vernepleiere publiserer skriftlige arbeider i tidsskrifter som mange vernepleiere leser. Eksempler på slike tidsskrifter er Fontene, Fontene Forskning, Sor-rapport og Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Men mange vernepleiere publiserer også skriftlige arbeider i tidsskrifter som færre vernepleiere leser. Det at disse er publisert i andre kanaler enn de «typiske vernepleierkanalene» reduserer ikke viktigheten av disse arbeidene. Derfor ønsker Vernepleierportalen å bidra til at disse artiklene, kronikkene og debattinnleggene gjøres lettere tilgjengelig for flest mulig vernepleiere. I tiden som kommer vil lenkene til disse arbeidene legges ut under spalten «Kort og godt».

Her følger to debattinnlegg, begge publisert i Khrono.

Kari Høium jobber som førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har nylig skrevet debattinnlegget «Å jobbe med sårbare mennesker er ikke for hvem som helst», som ble publisert 13. desember.

I debattinnlegget påpeker Høium at utdanningsinstitusjonene jevnlig må stille spørsmål om sine rutiner for skikkethetsvurderinger av studenter i de studier hvor det stilles krav til skikkethet. Videre påpeker Høium at det samme må gjelde for kommuner, altså at kommunene må sikre god nok oppfølging av de ansatte slik at disse er i stand til å yte faglige forsvarlige tjenester. Én mulig tilnærming til disse problemstillingene kan være økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og kommuner.

Debattinnlegget til Høium finner du  her: http://khrono.no/debatt/jobbe-med-sarbare-mennesker-er-ikke-hvem-som-helst

Lars Rune Halvorsen jobber som høgskolelektor ved vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold. I debattinnlegget «Problematiske valg av etisk teori», publisert i søndag 11. desember, skriver Halvorsen at «[profesjonsutøveren] har ingen lett oppgave foran seg når det gjelder valg av etisk teori» og at «[valg] av etisk teori fremstår noen ganger som å plukke ut riktig sløyfe til dressen – valget er allerede tatt, men det gjelder å pynte på resultatet». Videre påpeker Halvorsen at etiske teorier er nødvendig for en faglig forsvarlig profesjonsutøvelse.

Debattinnlegget til Halvorsen finner du her: http://khrono.no/debatt/valget-av-etisk-teori-er-som-velge-ut-den-flotteste-sloyfen-til-dressen

Kommer du over fagstoff skrevet av vernepleiere som er publisert i andre kanaler enn de «typiske vernepleierkanalene», settes det stor pris på om du tipser Vernepleierportalen om dette. E-post sender du til rmg@vernepleierportalen.no.