Statistikken sier.....
Statistikk

Færre røyker i dag enn for ti år siden

22. januar 2017

……, men snusforbruket har økt. I 2006 var andelen røykere 24 prosent (23 prosent menn og 24 prosent kvinner). I 2016 er dette tallet redusert til 13 prosent (14 prosent menn og 12 prosent kvinner).

Når det gjelder snusbruk er det ikke data for dette fra 2006, men i 2011 var det 8 prosent av befolkningen som snuste daglig (13 prosent menn og 3 prosent kvinner). I 2016 var dette tallet kommet opp i 10 prosent (13 prosent menn og 7 prosent kvinner).

Mer finner du her hos SSB…