Statistikken sier.....
Statistikk

Flere funksjonshemmede er sysselsatt i Sverige enn i Norge

02. januar 2017

I 2015 var andelen sysselsatte funksjonshemmede i Norge 46 prosent. I Sverige var dette tallet 62 prosent. I begge landene var andelen funksjonshemmede rundt 16 prosent i 2015. Noe av denne forskjellen kan relateres til hvordan selve undersøkelsen har blitt utført, men allikevel konkluderes det med at størsteparten av forskjellen mellom Norge og Sverige skyldes reelle forhold i selve arbeidsmarkedet.

Mer om statistikken finner du hos SSB…