Krevende livserfaringer og psykisk helse
Fagintervju

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Boken Krevende livserfaringer og psykisk helse er gitt ut på Cappelen Damm forlag. Redaktører er Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen. Boken er på totalt 243 sider og er inndelt i 13 kapitler.

Krevende livserfaringer og psykisk helse

BLA I BOKEN

Kjøpt på nett koster boken 349 kroner.

Med krevende livserfaringer menes påkjenninger som vi opplever og som krever en sterkere og en annen form for innsats fra den enkelte enn det vanlige påkjenninger gjør. Dette for å forhindre langvarige og negative konsekvenser for den enkelte som følge av de krevende livserfaringene. Eksempler på krevende livserfaringer er ustabil oppvekst, skilsmisse, vold i nære relasjoner, uventet dødsfall, rusproblemer, mobbing på jobb, ensomhet m.m.

Boken henvender seg til alle profesjonene innen helse- og sosialfag. Her er en oversikt over de 13 kapitlene:

 • Kapittel 1: Krevende liv og krevende livsfortellinger
 • Kapittel 2: Rus og vold i familien – en krevende livserfaring for barna
 • Kapittel 3: Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd
 • Kapittel 4: Samlivsproblemer og samlivsbrudd
 • Kapittel 5: Vold i nære relasjoner
 • Kapittel 6: Når verden snus på hodet – etterlatte ved unaturlig død
 • Kapittel 7: Alkohol som trøst og plage
 • Kapittel 8: Å være ensom i en sosial verden
 • Kapittel 9: Arbeidslaus eller helselaus?
 • Kapittel 10: Å bli hersa med på jobben
 • Kapittel 11: Arbeid – veien til «det gode liv»?
 • Kapittel 12: Lidelse kan lettes og gode liv leves
 • Kapittel 13: Krevende liv, krevende jobber

Jeg har vansker med å se hvilken vernepleier som ikke vil ha glede av denne boken – fordi boken aktualiseres av det man jobber med og/eller fordi man opplever krevende livserfaringer privat.