Statistikken sier.....
Statistikk

Nordmenn er mindre overvektige enn gjennomsnittet i Europa

18. januar 2017

30 prosent er overvektig eller har fedme, mens 50 prosent er normalvektige. Flere menn enn kvinner er overvektige, mens andel med fedme er likt fordelt mellom kjønnene.

Definisjon overvekt: Kmi 27-30

Definisjon fedme: Kmi over 30

Mer om statistikken hos SSB…