Statistikken sier.....
Statistikk

Økning av elever i private skoler

02. januar 2017

Cirka 630 000 elever startet et nytt skoleår i grunnskolen høsten 2016. Dette var en økning på 5 000 fra 2015. Av disse grunnskoleelevene var 23 000 elever i en privat skole. Flest elever velger privat skole i Oslo, Vestfold og Aust-Agder.

Mer om statistikken finner du her…