Statistikken sier.....
Statistikk

Utdanningsnivå hos flyktninger og familiegjenforente

03. januar 2017

I oktober 2015 var det bosatt cirka 177 000 flyktninger og familiegjenforente over 16 år i Norge. Av disse hadde 42 prosent grunnskole som høyeste utdanning og 20 prosent hadde høyere utdanning (både kortere og lengere utdanning på universitets- og høgskolenivå). I den øvrige delen av befolkningen har 32 prosent høyere utdanning.

Videre viser tallene variasjon avhengig av hvilket land personene kommer fra.

Mer om statistikken finner du hos SSB…