Trebro i naturen
Ukategorisert

Ny veileder om velferdsteknologi i boliger for utviklingshemmede

09. januar 2017

Karde AS har utarbeidet en veileder om velferdsteknologi til bruk i boliger for mennesker med utviklingshemning.

I veilederen gis anbefalinger til yngre mennesker om løsninger som kan være til hjelp i dagliglivet. Veilederen sikter seg også mot personer som arbeider i tjenestene for personer med nedsatt kognitiv fungering.

Les mer hos BUFDIR…