Teaterforestillingen "Jeg" Vold i nære relasjoner
Ukategorisert

«Jeg»: Om vold i nære relasjoner

05. januar 2017

Teaterforestillingen «Jeg» spilles av skuespillere fra Para Film & Teater. Forestillingen handler om vold i nære relasjoner og inngår som en del av Justis- og beredskapsdepartementets fokus på bekjempelse av dette alvorlige problemet. Målgruppen for forestillingen er studenter innen helse-, omsorgs- og oppvekstfag.

Tor Itai Keilen, Martin T. B. Thomas og Harald Engan eier og driver Para Film & Teater. De er spesielt opptatt av å lage politiske og samfunnsengasjerende produkter som kan skape debatt.

Keilen, kan du fortelle litt om hva forestillingen går ut på?

– I forestillingen møter vi en kvinne og en mann, i det som kanskje kan være en psykologtime. Vi lurer på hvem av dem som er antagonist, og det er ikke helt tydelig hos hvem publikums allianse ligger. Gjennom utviklingen i forestillingen kan disse alliansene skifte, og det er veldig lite svart/hvitt. Hvem er overgriper? Hvem er offer? Hva innebærer disse rollene?

Hvordan kan teaterforestillingen bidra til å bekjempe vold i nære relasjoner?

– Etter forestillingen prater vi med publikum om hva de har opplevd. Vi er ikke helsefagarbeidere, men vi har samarbeidet med lokale krisesentre om samtalen i etterkant. Noen får kanskje bekreftet inntrykket de hadde fra før av, men noen ser på vold med nye øyne. Andre får en vekker. Det at vi prater om forestillingen, og legger opp til at publikum skal fortsette å prate om den i etterkant, kan bidra til å øke bevisstheten om vold i nære relasjoner. Folk, ja hele samfunnet må tørre å snakke om dette problemet. Folk må tørre å møte volden. Vi må bekjempe tabuet og tørre å snakke om dette alvorlige samfunnsproblemet. Vi må erkjenne at dette eksisterer i Norge og dessverre ikke er en sjeldenhet.

Apropos tabu. Temaet i forestillingen er en kvinne som ikke klarer å forlate sin voldelig ektemann. Vold i nære relasjoner mot kvinner og barn er et svært alvorlig problem, både for den enkelte og for samfunnet. Forskning viser at menn er like utsatt for vold i nære relasjoner som det kvinner er. Menn som opplever å bli utsatt for vold fra sin kvinnelige partner opplever ofte større fordommer og et større tabu enn kvinner som blir utsatt for det samme. Det er ikke uvanlig at kameratgjengen ler av den voldsutsatte mannen og kaller ham for puslete. Kvinner får lettere den nødvendige sympatien og støtten fra venner og venninner og har et bedre utbygget hjelpeapparat enn det menn får og har. Hva gjør dere for å få frem at også menn kan være ofre for vold fra kvinnelig eller mannlig partner?

– Den største fienden til å bekjempe vold i nære relasjoner er taushet. Vi trenger mer kunnskap, om at det i det hele tatt finnes, og dessverre er normalt. Det er så skambelagt, kanskje særlig for menn, og i mange tilfeller har man ikke helt begrepet om hva som foregår i ens eget liv heller. Man trenger vokabularet og noen å gå til. Og noen som skjønner at vold ikke alltid er synlig.

– I vår forestilling er det en kvinne og en mann, men det kunne like gjerne vært omvendt eller mann og mann eller kvinne og kvinne. Det er noe vi legger vekt på i etterkant. Det vi ønsker er at vi skal bli bevisste på hva vold i nære relasjoner er, og hva man eventuelt kan gjøre som hjelper eller venn. Det er vesentlig for tematikken at vi er klare over at dette gjelder vold i nære relasjoner. Det betyr også barn.

Kan teaterforestillingen bestilles? I så fall hvor bestiller man den?

– Det kan den. Akkurat nå er vi på en turné støttet av Justis- og beredskapsdepartementet, så institusjonene som vi har avtale med gjennom turnéen får forestillingen gratis. Men utenfor turné kan den bestilles dersom noen skulle ønske å vise den for sine ansatte. Vi har for eksempel spilt for NAV-kontor tidligere. Vi kan kontaktes enten via nettsiden www.parateater.no eller kontakt@parafilm.no

Hva koster den?

– Ta kontakt for pris.