Statistikken sier.....
Statistikk

Nasjonale prøver på femte klassetrinn: De samme gruppene oppnår høyeste nivå år etter år

01. februar 2017

Barn av foreldre med høy utdanning gjør det bedre enn elever med foreldre uten høyrere utdanning, barn i uten minoritetsbakgrunn gjør det bedre enn barn med minoritetsbakgrunn og barn som bor i det som defineres som sentrale kommuner er overrepresentert på de høyeste nivåene.

Barn av foreldre med høy utdanning gjør det bedre enn elever med foreldre uten høyrere utdanning, barn i uten minoritetsbakgrunn gjør det bedre enn barn med minoritetsbakgrunn og barn som bor i det som defineres som sentrale kommuner er overrepresentert på de høyeste nivåene. Med sentrale kommuner menes tettsteder «på minst 50 000 innbyggere som har funksjon som landsdelssenter, eller som ligger innenfor 75 minutters (for Oslo 90 minutters) reisetid til et slikt tettsteds sentrum» (ssb).

Statistisk sentralbyrå har ført statistikk over de nasjonale prøvene siden 2007.

Les mer hos SSB…