Myr-med-is
Kort og godt

NAVs «Hedmarksmodell» blir positivt evaluert

22. februar 2017

NAV Hedmark oppnådde gode resultater ved konsekvent håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte i 2013. Dersom aktivitetskravet ble imøtekommet av den enkelte ble det foretatt en midlertidig stans av sykepengene.

Denne modellen er kalt «Hedmarksmodellen» og ble i 2015 prøvd ut i tre andre fylker. I Buskerud og Aust Agder ble det legemeldte sykefraværet redusert med fem og seks prosent. Imidlertid økte det legemeldte sykefraværet i Rogaland med seks prosent.

I sluttevalueringen fremhever NAV følgende (klippet fra nav.no):

  • Nedgang i sykefraværsprosenten
  • Økt bruk av gradert sykmelding
  • Færre nye sykefraværstilfeller
  • Nedgang i varigheten på sykmeldingstilfellene
  • Reduksjon i antallet med oppbrukte sykepengerettigheter

Les mer om «Hedmarksmodellen»….