Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden

Vernepleierutdanningene under lupen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har gjennomført tilsyn med alle vernepleierutdanningene. Til sammen 12 vernepleierutdanninger har vært under lupen. Hovedkonklusjonene etter tilsynet kan kort oppsummeres som følger (en kort oppsummering av tilsynsrapportens sammendrag):