Statistikken sier.....
Statistikk

Levekårsundersøkelsen

Levekårsundersøkelsen utføres årlig av Statistisk sentralbyrå. I undersøkelsen kartlegges befolkningens helsetilstand, som sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på helseproblemer, funksjonsevne, levevaner og bruk av helsetjenester.

Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden

Vernepleierutdanningene under lupen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har gjennomført tilsyn med alle vernepleierutdanningene. Til sammen 12 vernepleierutdanninger har vært under lupen. Hovedkonklusjonene etter tilsynet kan kort oppsummeres som følger (en kort oppsummering av tilsynsrapportens sammendrag):