Statistikken sier.....
Statistikk

Staten kjøpte private spesialisthelsetjenester for 14 mrd. kroner i 2015

28. februar 2017

«Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter. Nesten to tredeler av de innkjøpte tjenestene fra private er kjøp av somatiske sykehustjenester.

«Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter. Nesten to tredeler av de innkjøpte tjenestene fra private er kjøp av somatiske sykehustjenester. Innslaget av private tjenester er størst innenfor rusbehandling» (Statistisk sentralbyrå).

Mer finner du her hos SSB…