Statistikken sier.....
Ukategorisert

10 prosent av alle barn under 18 år bor husholdning med vedvarende lavinntekt

06. mars 2017

Andelen barn i lavinntektsfamilier er økende. I 2014 levde 9,4 prosent av barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lav inntekt. I 2015 var dette tallet økt til 10 prosent (totalt 98 200 barn).

Andelen barn i lavinntektsfamilier er økende. I 2014 levde 9,4 prosent av barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lav inntekt. I 2015 var dette tallet økt til 10 prosent (totalt 98 200 barn).

Med vedvarende lavinntekt menes netto inntekt på 60 prosent av medianinntekten eller lavere.

Det vært en betydelig økning av barn i denne gruppen etter år 2000. I perioden 2006 til 2015 har det totalt blitt 31.000 flere barn under 18 år i denne gruppen.

Du kan lese mer her hos SSB…