Vernepleier Reidun Rasmussen
Kort fagartikkel

Bruk av velferdsteknologi: Eksempler fra Farsund kommune

26. mars 2017

Velferdsteknologi spiller en stadig større og viktigere rolle i helse- og omsorgssektoren. Det er sannsynlig at utviklingshemmede i framtiden vil bli storkonsumenter av velferdsteknologi.

Velferdsteknologi spiller en stadig større og viktigere rolle i helse- og omsorgssektoren. Det er sannsynlig at utviklingshemmede i framtiden vil bli storkonsumenter av velferdsteknologi. Her skriver vernepleier og fagleder i Farsund kommune, Reidun Rasmussen, om bruken av velferdsteknologi i tjenestene til utviklingshemmede der.

For å lykkes med implementering av velferdsteknologi er det viktig med grundig kartlegging i forkant. Behovet må avklares før man finner løsningen. Mitt inntrykk er at mange kommuner har bestemt seg for løsninger før de har vært klar over det faktiske behovet.

Ipad

For noen år siden valgte Farsund kommune å starte opp med velferdsteknologi til utviklingshemmede ungdommer og enkelte andre med stort bistandsbehov. I 2013 startet vi opp med Ipad. Grunnen til at valgte falt på Ipad fremfor andre nettbrett var at Ipad er svært enkelt å bruke samt at den har mange nyttige funksjoner innebygget. Det er selvfølgelig ikke alle som klarer å betjene en Ipad selv om den er enkel, men for de som klarer dette byr Ipad på store muligheter.

Dagsplanen Memoass har både vi og mange av våre brukere gode erfaringer med. For ungdommer er det langt bedre å ha dagsplanen elektronisk (i lomma/Iphone) i stedet for på en borrelåsløsning eller en tavle på veggen. I Memoass kan man både benytte bilder fra et kartotek som følger appen, eller man kan legge inn egne bilder. Man kan også legge inn bilder av hvilket personal som kommer på jobb. Dermed har brukeren til enhver tid en god oversikt over hvem det er som kommer på jobb.

I tillegg har Memoass flere nyttige funksjoner, som avkrysning for utført oppgave, alarm og poengsystem. Poengsystemet kan inngå i et forsterkingssystem. Memoass er også mulig å fjernstyre, noe som kan være svært nyttig dersom brukeren befinner seg et annet sted enn der personalet eller pårørende er. Det er også mulig å legge inn kortere handlingskjeder i Memoass.

Mange kjenner nok til Facetime. Facetime kan være en fin måte å holde kontakt med familie og venner når man ikke kan møtes fysisk. I tillegg kan Facetime benyttes når brukeren og personalet ikke befinner seg på samme sted. Facetime kan derfor bidra til at brukeren blir mindre avhengig av å ha personalet i nærheten. Fordelen med Facetime, sammenliknet med for eksempel Skype, er det ikke er nødvendig med pålogging.

I tillegg gir Ipad en rekke andre muligheter. Enkelte av disse er integrert i Ipaden, mens andre lastes ned som apper. Dette er muligheter de fleste kjenner til og som svært mange av oss har stor glede av. Eksempler er det å skrive ulike lister, som handlelister, kamera, lydbøker og aktiviserings-apper og aviser. Mulighetene nærmest ubegrensede.

Fysisk aktivitet

Geocaching dreier seg om å finne elektroniske poster ved hjelp av mobiltelefonen – nærmest orientering med telefonen som kart og kompass. Dette er moro, men effekten er ikke bare moro og lek. Man kommer seg også ut og blir aktiv.

Klokke med GPS funksjon kan benyttes for å være mer selvstendig i fysisk aktivitet ute. En slik klokke kan gi brukeren tryggheten til å være alene ute, men det er viktig å være klar over at teknologien kan svikte. Man må derfor ikke stole blindt på den.

Motitech er en sykkel som man kan benytte om man sitter i stol, i rullestol eller i sofaen. Man kan «sykle» med armer eller ben. Dette kan tilpasses den enkeltes behov. I tillegg har Motitech et display hvor ulike terningsdata vises. Motitech gir også muligheten til å vise ruten man sykler som film. Dermed kan brukerne «sykle» i lokalmiljøet uten å være ute. I Farsund kommune har vi lagt denne aktiviteten inn i et forsterkningssystem, hvor en forsterker oppnås etter en viss lengde eller etter at et bestemt mål er nådd. Så setter vi, i samarbeid med brukeren, opp nye mål.

Velferdsteknologi vil få en stor rolle i fremtidens helse- og omsorgstjenester. For eksempel kan elektroniske dosetter være til stor hjelp for brukere som lett glemmer å ta medisinen sin. Det er lett å la seg inspirere av alle de flotte mulighetene velferdsteknologi gir. Det er viktig at vernepleiere har kunnskaper om velferdsteknologi og hvordan denne kan implementeres. Det er også viktig at vernepleiere også er litt på når det gjelder utvikling av nye velferdsteknologiske løsninger.

Har du spørsmål? Da sender du en e-post til rera@farsund.kommune.no.