Statistikken sier.....
Statistikk

Innvandreres opplevde livskvalitet

18. mars 2017

«Får innvandrere et bedre liv etter flytting til et annet land?» er temaet i en nylig publisert litteraturstudie. Her påpekes det at kunnskapshullene er store, men de undersøkelsene som er gjort finner forbedringer i livskvaliteten, men ikke ved alle aspekter av den.

«Får innvandrere et bedre liv etter flytting til et annet land?» er temaet i en nylig publisert litteraturstudie. Her påpekes det at kunnskapshullene er store, men de undersøkelsene som er gjort finner forbedringer i livskvaliteten, men ikke ved alle aspekter av den. Det er variasjon mellom land og innvandrere i rike land er gjennomgående mer fornøyd. Videre er det flere studier som finner at innvandre jevnt over er mindre tilfreds med livet enn majoritetsbefolkningen.

Studien finner du her…