Magnus Sten
Fra studenten

Det må være tid til å prate

Magnus Sten er en aktiv mann. Han er ansatt i Midtre Namdal-Vekst, han jobber som skuespiller i Teater Non-Stop og som vaktmesterassistent ved Nord Universitet.

Magnus Sten er en aktiv mann. Han er ansatt i Midtre Namdal-Vekst, han jobber som skuespiller i Teater Non-Stop og som vaktmesterassistent ved Nord Universitet. I tillegg er han medforsker i prosjektene «Mitt hjem – Min arbeidsplass» og «Slik vil jeg ha det!».  Ikke nok med det – Sten underviser første- og tredje års vernepleierstudenter ved Nord universitet.

Sten får hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet. De erfaringene han har gjort seg i forbindelse med denne hjelpen samt erfaringene fra prosjektarbeidet er tema når han underviser vernepleierstudenter.

– Kan du fortelle litt om dine erfaringer med å få hjelp i hjemmet og som du undervisninger vernepleierstudenter om?

Det er viktig å få hjelp til praktiske ting. Så er det viktig at de som kommer for å gi hjelp er greie, snille og blide. De må høre etter det brukerne sier.

De bør heller ikke røyke når de er sammen med brukere. Noen brukere kan synes det er vanskelig å si nei hvis de spør om å få lov til det.

– Hva bør vernepleiere bli flinkere til for å kunne yte best mulige og riktigst tjenester til utviklingshemmede?

De bør ta seg tid til å ta en kopp kaffe eller noe sånt. Så det blir tid til å prate. Hjelpe til med litt ekstra ting. Bake noe sammen for eksempel, eller være med på fotballkamp eller i bassenget. Være med på det brukeren er interessert i. De må vise interesse for det brukerne er interessert i og det de har som hobby.

– Du er også medforsker i prosjektene Mitt hjem – Min arbeidsplass og Slik vil jeg ha det! Kan du fortelle litt om disse prosjektene?

I prosjektet Mitt hjem – Min arbeidsplass har vi laget filmer om å få hjelp hjemme, og om å bestemme selv i eget hjem. Det er skuespillere fra Teater Non-STOP som har spilt inn filmene. Så har vi laget et arbeidshefte. Filmene og arbeidsheftet skal kunne brukes til å diskutere hvordan personalet skal være for å gi god hjelp, og hvordan brukerne kan si ifra hvordan de vil ha hjelpa.

I Slik vil jeg ha det! har vi brukt filmene og arbeidsheftet i samtalegrupper med personer med utviklingshemming. Vi har snakket om selvbestemmelse, og hvordan brukerne skal kunne si ifra til personalet. Vi har også intervjuet personer med utviklingshemming, primærkontakter og pårørende om selvbestemmelse.

Filmene og arbeidsheftet vi har laget kan brukes av alle. Alt ligger ute på nettet.

– Hvordan synes du det er å være medforsker?

Det er artig. Det er artig å se noe annet, å bli kjent med nye folk. Å reise og treffe mange folk. Så er det artig å være med å gjøre en viktig jobb. Og det er viktig å være i aktivitet, og ha ting å gjøre.

– Er det noe du mener det bør forskes mer på?

Det var et vanskelig spørsmål. Det er mange ting det. At personer med utviklingshemming skal få si hva de mener. Hvordan de skal få til det kan være en ting å forske på.

– Vernepleierportalen leses av mange vernepleiere. Er det noe du har lyst til å gi oss vernepleiere ris eller ros for?

Det er mange som er flinke. Det er bra! Og mange er koselige og greie.

Det er viktig at de passer tida. Ikke komme for sent uten å gi beskjed. Å gi beskjed er viktig.

Men de bør ikke bruke mobilen når de er sammen med brukere. Da kan det føles som at de ikke er interessert i brukeren. Men det kan være nødstilfeller der det er nødvendig.

Vernepleierportalen ønsker Sten lykke til videre med sine viktige bidrag.

Bildet av Magnus Sten er fra prosjektet Mitt hjem – Min arbeidsplass. Bildet er publisert med tillatelse.

Her finner du filmene og arbeidsheftet….