Statistikken sier.....
Statistikk

35,1 prosent av personer mellom 19 og 24 år er i høyere utdanning

18. april 2017

Det er 288.989 studenter i høyere utdanning. Av disse et 35,1 prosent mellom 19 og 24 år. 15, 9 prosent er i aldersspennet 25 til 29 år. Det er totalt 54.417 studenter i som studerer helse-, sosial- og idrettsfag i Norge. Av disse er 79,1 prosent kvinner.

Det er 288.989 studenter i høyere utdanning. Av disse et 35,1 prosent mellom 19 og 24 år. 15, 9 prosent er i aldersspennet 25 til 29 år. Det er totalt 54.417 studenter i som studerer helse-, sosial- og idrettsfag i Norge. Av disse er 79,1 prosent kvinner.

Av norske studenter i utlandet er det 4896 studenter som studerer helse-, sosial- og idrettsfag. Av disse er kvinneandelen 63,3 prosent.

I kategorien «Bachelor, helsefagutdanninger, ikke sykepleie» er det i alt 8175 studenter. Det er ikke oppgitt statistikk over antall vernepleierstudenter.

Du kan lese mer hos SSB