vannplattform
Kort og godt

E-læringskurs om saksbehandling

03. april 2017

Helsedirektoratet har utarbeidet et e-læringskurs som omhandler saksbehandling ved vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet har utarbeidet et e-læringskurs som omhandler saksbehandling ved vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vernepleiere ansatt i offentlige tjenester har en generell plikt til å gi informasjon og veiledning. Alle vernepleiere som jobber innen de offentlige tjenester kan derfor ha glede av dette kurset, ikke bare vernepleiere som jobber med saksbehandling ved enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester.

Kurset finner du hos Helsedirektoratet…