Ukategorisert

Mangelfull oppfølging av barn som utsettes for mobbing

30. april 2017

Mange barn som utsettes for mobbing får ikke nødvendig oppfølging. Dette gjelder både i forhold til å stoppe mobbingen, men også hjelp i etterkant av mobbingen.

Mange barn som utsettes for mobbing får ikke nødvendig oppfølging. Dette gjelder både i forhold til å stoppe mobbingen, men også hjelp i etterkant av mobbingen.

Mer finner du hos Helsedirektoratet…