Statistikken sier.....
Statistikk

Svært lite arbeidsledighet blant vernepleiere

03. april 2017

I fjerde kvartal i fjor var det 16.240 vernepleiere i arbeidsstyrken. Av disse var 16.187 sysselsatte (16.050 av disse var under 67 år og 137 var over 67 år). Det var kun 53 vernepleiere i arbeidsstyrken som ikke var sysselsatt.

I fjerde kvartal i fjor var det 16.240 vernepleiere i arbeidsstyrken. Av disse var 16.187 sysselsatte (16.050 av disse var under 67 år og 137 var over 67 år). Det var kun 53 vernepleiere i arbeidsstyrken som ikke var sysselsatt.

I samme periode jobbet 81,7 prosent, eller 13.231, av sysselsatte vernepleiere innen helse- sosiale tjenester. 10,4 prosent, eller 1.688, av sysselsatte jobbet innen undervisning. 4,3 prosent, eller 697, jobbet innen offentlig administrasjon.

Les mer her hos SSB…