Navneskifte fra vernepleierportalen til vernepleier.no
Fra redaksjonen

Vernepleier.no vil sende ut regelmessige nyhetsbrev

18. april 2017

Det er med stor entusiasme at vi lanserer Vernepleier.no. Fra samme dag vil Vernepleierportalen.no legges ned, men alt som tidligere er publisert på portalen vil bli med over. Facebook siden fortsetter som før.

Det er med stor entusiasme at vi lanserer Vernepleier.no. Fra samme dag vil Vernepleierportalen.no legges ned, men alt som tidligere er publisert på portalen vil bli med over. Facebook siden fortsetter som før.

11. oktober 2013 ble den første saken publisert på Vernepleierportalen.no. Siden den gang har det vært en relativt jevn strøm av publiseringer. Dette er den 169. saken. Gjennomsnittlig blir dette litt over fire saker per måned. I tillegg publiseres det jevnlig korte oppsummeringer av relevant statistikk fra Statistisk Sentralbyrå samt at det regelmessig legges ut nyttig informasjon og lenker til fagstoff under spalten «Kort og godt».

Vernepleierportalen har utviklet seg mye disse tre og et halvt årene. Det jobbes kontinuerlig med å få Vernepleierportalen til å bli et like viktig sted for faglig formidling og oppdatering som de andre faglige kanalene vernepleiere benytter seg av. Neste ledd i utviklingen er Vernepleier.no.

Systematisering under tema

Bortsett fra navneendringen vil leseren ved første øyekast ikke oppleve store endringer. Men når leseren har fått sett litt mer på siden vil han eller hun observere at innleggene ikke lenger står i kronologisk rekkefølge. Leseren vil se at innleggene er systematisert etter tema. Det vil si at det er det siste innlegget under hvert enkelt tema som vil være synlig på førstesiden. Klikker leseren på det enkelte temaet vil leserne se alle innleggene som tidligere er publisert under akkurat det temaet.

Nyhetsbrev

Med jevne mellomrom vil det sendes ut nyhetsbrev. Som hovedregel vil disse sendes ut i begynnelsen av hver måned. I og med at aktiviteten på Vernepleier.no er lavere i måneder hvor skolen har lengere ferier (vinter-, påske-, sommer- og juleferie) vil nyhetsbrevene komme litt sjeldnere i disse periodene.

For å abonnere på nyhetsbrevet kan du melde deg på her

Vil du bidra?

Vernepleier.no sikter fremdeles mot å være en breddeportal. Derfor ønsker vi faglige innspill fra vernepleiere helt uavhengig av hvor de jobber. Eksempler på faglige innspill er kronikker, artikler som belyser ulike problemstillinger og artikler som beskriver et tiltak og evalueringen av dette.

Husk at det å være faglig aktiv og publisere er personlig utviklende. I tillegg teller det positivt på cv` en.

Vernepleier.no ønsker også å formidle informasjon om ulike faglige arrangementer og annet som er av interesse for profesjonen.

Ny e-postadresse

E-postadressen til redaktøren av Vernepleier.no er redaksjonen@vernepleier.no.