Edward McCann
Forskning
30. mai 2017

Omsorgsytere må erkjenne pasientenes bekymringer knyttet til seksualitet og mellommenneskelige relasjoner

Edward McCann underviser og forsker ved Trinity College Dublin, School of Nursing & Midwifery. Viktige faglige interesser har han innen tilrettelegging av helsetilbudet til...

Mitt livs ABC
Kort og godt
25. mai 2017

Mitt livs ABC

Les Mer
Vernepleier Marte Stensli Holen
Faglig praksis
23. mai 2017

«Hu fra Norge med hest». Vernepleier benytter hest som døråpner i indianer reservat

Les Mer
Benk på Vollen
Kort og godt
20. mai 2017

Grunnbeløpet er fra 1. mai 93.634 kroner

Les Mer
Maria Farstad med boken Skam
Fag
16. mai 2017

Skam. Eksistens, relasjon, profesjon

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
13. mai 2017

Flest kvinner som fullfører høyere utdanning

Statistikk fra SSB viser at 6 av 10 som fullførte høyrere utdanning i 2016 var kvinner.

Snart sommer
Kort og godt
12. mai 2017

Rapport om kommunens helse- og omsorgstilbud tilbud til voksne med habiliteringsbehov

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Rambøll kartlagt kommunens helse- og omsorgstilbud til voksne med mer omfattende habiliteringsbehov.

Etikk
Fag
09. mai 2017

Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk

Verden kan være både et komplisert og ukomplisert sted når barn vokser opp. Komplisert fordi det er ufattelig mye et barn ikke kan eller...

Stiftelsen SOR
Kort og godt
08. mai 2017

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Ny veileder fra SOR. Veilederen er et bidrag til å gi tjenestebrukere, deres nettverk og tjenesteytere, et rammeverk, samt konkrete rutiner og prosedyrer for...

Torhild Kielland-Musikkterapi
VPLTV
07. mai 2017

Hva er musikkterapi og hvordan komme i gang med det?

Niemann-Picks-sykdom
VPLTV
04. mai 2017

Ny behandling for Niemann-Picks sykdom har endret Karen Maries liv

Karen Marie fikk diagnosen Niemann-Picks sykdom type C da hun var seks måneder gammel. Foreldrene fikk beskjed om at hun kunne dø av sykdommen...

Samhandling
VPLTV
04. mai 2017

Viktige prinsipper for god samhandling

Videoen beskriver noen viktige prinsipper for god samhandling mellom blant annet kommune og spesialisthelsetjeneste.

Fremmedkriger
Forskning
02. mai 2017

Vernepleier forsker på rehabilitering av fremmedkrigere

Siri Kristiansen har jobbet som vernepleier siden 2008. I hovedsak har hun jobbet med personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. Nå jobber hun i...