Niemann-Picks-sykdom
VPLTV

Ny behandling for Niemann-Picks sykdom har endret Karen Maries liv

04. mai 2017

Karen Marie fikk diagnosen Niemann-Picks sykdom type C da hun var seks måneder gammel. Foreldrene fikk beskjed om at hun kunne dø av sykdommen før Karen Marie fylte tre år.

Karen Marie fikk diagnosen Niemann-Picks sykdom type C da hun var seks måneder gammel. Foreldrene fikk beskjed om at hun kunne dø av sykdommen før Karen Marie fylte tre år. Etter å ha kommet i kontakt med andre foreldre i samme situasjon på Facebook i blant annet USA, fikk de høre om en eksperimentell behandling som har gitt gode behandlingsresultater. Etter en omfattende prosess med informasjonsinnhenting og søknader fra foreldrene, får nå Karen Marie denne behandlingen på Rikshospitalet i Oslo. Karen Marie er nå seks år gammel og responderer godt på behandlingen hun mottar annen hver uke av overlege Björn Bjurulf.

Publisert av Frambu – sjeldne diagnoser