Benk på Vollen
Kort og godt

Grunnbeløpet er fra 1. mai 93.634 kroner

20. mai 2017

Grunnbeløpet, som blir ofte kalt for bare G, er et beløp som de flere av ytelsene i Folketrygden beregnes ut ifra. G følger lønnsutviklingen og størrelsen på beløpet vedtas av Stortinget.

Grunnbeløpet, som blir ofte kalt for bare G, er et beløp som de flere av ytelsene i Folketrygden beregnes ut ifra.  G følger lønnsutviklingen og størrelsen på beløpet vedtas av Stortinget.

Fra 1. mai økte G med 1,14 prosent, det vil si 1.058 kroner.

Du kan lese mer om G hos Regjeringen.no