Mitt livs ABC
Ukategorisert

Mitt livs ABC

Et nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Et nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Målet med prosjektet «Mitt livs ABC» er å bidra til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for personer med utviklingshemming gjennom bevisstgjøring, bedre faglig skjønn og bedre praksis hos tjenesteytere. Personer med utviklingshemming skal bli møtt med forståelse og respekt og få nødvendig hjelp og oppfølgning.

De har eget nettsted, som du finner her….