Snart sommer
Ukategorisert

Rapport om kommunens helse- og omsorgstilbud tilbud til voksne med habiliteringsbehov

12. mai 2017

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Rambøll kartlagt kommunens helse- og omsorgstilbud til voksne med mer omfattende habiliteringsbehov.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Rambøll kartlagt kommunens helse- og omsorgstilbud til voksne med mer omfattende habiliteringsbehov.

Kartleggingen beskriver en rekke utfordringer, både i forhold til organisering, kompetanse og kapasitet, men også i forhold til samhandling og medvirkning.

Du finner rapporten her hos Helsedirektoratet…