Rusmiddelavhengighet - Terje Simonsen
Bokomtaler

Rusmiddelavhengighet. Lærebok for helse- og sosialfag

Til daglig jobber Simonsen som lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge med rus- og avhengighetsmedisin. I tillegg er Simonsen førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitet i Tromsø.

«Rusmiddelavhengighet. Lærebok for helse- og sosialfag» er skrevet av Terje Simonsen og ble utgitt på Fagbokforlaget i 2016. Boken er på totalt 292 sider.

Til daglig jobber Simonsen som lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge med rus- og avhengighetsmedisin. I tillegg er Simonsen førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitet i Tromsø.

Rusmiddelavhengighet er noe mange profesjonsutøvere innen helse- og sosialfag møter i sitt virke. Noe av utfordringen, som Simonsen beskriver innledningsvis, er at rusmiddelavhengige er en svært stigmatisert gruppe. Ikke bare i samfunnet generelt, men også blant helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere. Økt kunnskap medfører en mer bevisst begrepsbruk, noe som er viktig for å redusere fordommene denne gruppen er utsatt for.  Er det noe denne gruppen har behov for, så er det å få redusert fordommene de er utsatt for.

Boken oppleves som god å lese. Begrepsbruken er ikke mer komplisert enn at jeg med min vernepleierfaglig kompetanse henger godt med. På områder som fort kan bli svært kompliserte, som for eksempel ved genetikk og avhengighet, brukes gode og lett forståelige eksempler som illustrasjoner.

I boken er det beskrevet flere kortere historier om mennesker med rusmiddelavhengighet. Disse, i kombinasjon med hvordan boken er skrevet, bidrar til at boken ikke oppleves som en tørr fagbok.

Boken er inndelt i elleve kapitler. Simonsen understreker at disse kan leses som egne enheter. Således egner boken seg i utdanningssammenheng.

Boken kapitler har følgende titler:

 • Kapittel 1: Terminologi og begrepsavklaring
 • Kapittel 2: Avhengighet
 • Kapittel 3: Konsekvenser av bruk av rusmidler
 • Kapittel 4: Risiko for å utvikle rusmiddelavhengighet
 • Kapittel 5: Brukermedvirkning
 • Kapittel 6: Helsefremmende og forebyggende tiltak mot rusmiddelavhengighet
 • Kapittel 7: Utredning og henvisning av pasient med rusmiddelavhengighet
 • Kapittel 8: Behandling og oppfølging av etablert rusmiddelavhengighet
 • Kapittel 9: Ulike rusmidler
 • Kapittel 10: Kontroll av rusmiddelbruk
 • Kapittel 11: Hvem er de rusmiddelavhengige som mottar døgnbehandling

Les mer om boken her…..