Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Fra redaksjonen

Vernepleiere ønsker å vite mer om måten du jobber på

19. juni 2017

Vernepleierundersøkelsen 2017 ble besvart av 3875 vernepleiere. Det vil si rundt 25 prosent av alle med vernepleierutdanning.

Vernepleierundersøkelsen 2017 ble besvart av 3875 vernepleiere. Det vil si rundt 25 prosent av alle med vernepleierutdanning. Det kan ikke utelukkes at personer uten vernepleierutdanning også besvarte undersøkelsen, men disse er uansett i stort mindretall.

I undersøkelsen ble det blant annet stilt spørsmål om Vernepleierportalen.no (nå Vernepleier.no). Her er en kort oppsummering av resultatene fra undersøkelsen og hvilket stoff redaksjonen i Vernepleier.no vil forsøke å formilde mer av.

Hvor mange kjenner til nettsiden?

Av 3875 oppga 71,6 prosent at de kjente til Vernepleierportalen.no. Navnet er siden endret til Vernepleier.no. Antallet som kjenner til siden har nok sannsynlig sunket siden tidspunktet for undersøkelsen, dette på grunn av navneendringen. Dette er nok forbigående.

Hvor ofte besøkes siden?

På spørsmålet om hvor ofte du er inne på Vernepleierportalen.no var det 0,5 prosent som svarte daglig. 5,9 prosent svarte ukentlig. 17,9 prosent svarte én til to ganger per måned. 75,7 prosent svarte sjeldnere enn månedlig.

Hva ønsker leserne å om?

21,9 prosent oppga at nettsiden er bra som den er, mens hele 48,4 prosent ønsket å lese mer om måten vernepleiere arbeider på. Det vil si at de ønsker mer om pedagogikk, mer om atferdsanalyse, mer om sosialt arbeid, mer om velferdsteknologi, mer om de ulike tiltakene som vernepleiere jobber med og så videre.

Videre ønsket 30,5 prosent mer informasjon om kurs og konferanser. 22,5 prosent ønsker mer om selve tjenestene. 11,6 prosent ønsket mer kronikker. 9,7 prosent ønsket flere intervjuer.

Vernepleier.no skal være en breddeportal. Det vil si at vi skal ikke la oss forføre av likerklikk og delinger på Facebook. Vernepleier.no vil fortsette å publisere saker om populære og mindre populære temaer, men når nesten halvparten ønsker mer om våre arbeidsmåter så kan ikke dette oversees.

Til høsten vil Vernepleier.no ta tak i dette. Ulike fagpersoner vil kontaktes med forespørsel om å skrive om sine faglige interesser og perspektiver. Vernepleier.no vil også ta kontakt med enkelte tjenestesteder og ansatte der slik at disse gis anledning til å skrive om hvordan de jobber.

I skrivende stund er ingen kontaktet. Hvor stort fokus Vernepleier.no klarer å få på hvordan vernepleiere jobber er derfor svært usikkert. Dersom du ønsker å bidra så er du velkommen til det.

Ønsker du å skrive kronikker eller annet fagstoff er du velkommen til det også.

Send gjerne e-post til redaksjonen@vernepleier.no. Dersom du ønsker hjelp til skriving av fagstoff vil du kunne få det.

Publiseringsaktiviteten på Vernepleier.no vil bli betydelig redusert i sommer, men fra tirsdag 22. august er vi tilbake for fullt.

God sommer!