NAKU - Utvikling
Ukategorisert

NAKU legger ned magasinet UTVIKLING

Hensikten med magasinet Utvikling var å spre kunnskap, informasjon og gode eksempler om utviklingshemming og tjenesteyting på en kort og lettfattet måte, til og fra norske kommuner.

Hensikten med magasinet Utvikling var å spre kunnskap, informasjon og gode eksempler om utviklingshemming og tjenesteyting på en kort og lettfattet måte, til og fra norske kommuner. I tråd med samfunnstrenden digitaliseres mye informasjon og det følger ved store kostnader å produsere et papirmagasin. Det gjøres mye godt faglig arbeid som fortjener oppmerksomhet og som kan være til inspirasjon for andre kommuner. NAKU vil også videre fremover være en bidragsyter til å spre dette arbeidet gjennom naku.no og kunnskapsbanken. Vi oppfordrer alle til å melde seg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter om tjenester og levekår for personer med utviklingshemming, i tillegg til reportasjer og tema slik magasinet Utvikling gjorde. NAKU takker for samarbeidet vi har hatt med landets kommuner og håper nå flere vil abonnere på vårt nyhetsbrev for å holde seg faglig oppdatert om tjenester og levekår for personer med utviklingshemming. Du finner abonnement til nyhetsbrevet nederst på www.naku.no.

Tema for NAKUs siste utgivelse av magasinet Utvikling er kunnskap og kompetanse. I reportasjen besøker vi Asker kommune som i lengre tid har hatt fokus på kunnskaps- og kompetanseutvikling i tjenesteytingen til personer med utviklingshemming. Kommunen har en egen kompetansepyramide som viser målsettinger når det gjelder hvilken kompetanse de ønsker ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal ha.

I artikkelen ser vi nærmere på viktigheten av kunnskap og kompetanse i tjenesteytingen og faglig forsvarlighet. Det beskrives også hvordan NAKUs kunnskapsbank og Min side kan fungere som en kilde til faglighet og brukes i opplærings- og veiledningsarbeid. Siste utgave av magasinet Utvikling kan du lese i den elektroniske lenken nedenfor.

https://naku.no/aktivitet/kunnskap-og-kompetanse