Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel

202 etter- og videreutdanninger for vernepleiere

25. september 2017

Vernepleier.no søkte etter videre- og etterutdanningsprogrammer og fant hele 202 programmer. De aller fleste har et omfang på 15 og 30 studiepoeng.

Vernepleier har et vell av muligheter for master-, etter- og videreutdanning. Tidligere i år publiserte Vernepleier.no en oversikt over noen aktuelle mastergradsutdanninger. Denne oversikten vil oppdateres i løpet av januar.

11 høgskoler og universiteter tilbyr i dag vernepleierutdanning. Vernepleier.no søkte etter videre- og etterutdanningsprogrammer på disse 11 utdanningsinstitusjonene og fant hele 202 programmer. Disse studieprogrammene er alt fra svært korte på 7,5 studiepoeng til lengre programmer over ett år på heltid eller to år på deltid (60 studiepoeng). De aller fleste har et omfang på 15 og 30 studiepoeng. Dette tilsvarer et halvt til ett semester på fulltid.

Det finnes helt sikkert flere tilbud enn dette som kan være aktuelle for vernepleiere på andre utdanningsinstitusjoner.

Opptakskrav

De fleste programmene har relevant bachelorutdanning som opptakskrav, ofte i kombinasjon med yrkespraksis. Enkelte av utdanningene kan ha andre og mer spesielle opptakskrav, som for eksempel arbeidserfaring fra ett bestemt fagfelt eller at du har fullført andre etter- og videre utdanningsprogrammer. Enkelte andre utdanningsprogrammer opererer ikke med opptakskrav utover generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfrist

Mange av programmene ha søknadsfrist i mars – april, men det er viktig å være klar over at en del av programmene har andre søknadsfrister. Noen av studieprogrammene har oppstart i januar. Disse har søknadsfrist om høsten. Enkelte av programmene tilbys bare annethvert år.

Samlings og/eller nettbasert

Vær oppmerksom på at en del av studieprogrammer kombinerer samlings- og nettbasert undervisning.  Mange er rent samlingsbaserte. Noen få er utelukkende nettbasert.

Fordelen med de rene nettbaserte studieprogrammene er at du uavhengig av hvor du bor i verden kan være student ved programmet og studietiden, altså når på døgnet du studerer, er ofte svært fleksibel.

Vernepleier.no planlegger å lage en liste over rene nettbaserte etter- og videreutdanningsprogrammer.

Betaling

Mange videre- og etterutdanningsprogrammer er gratis, men du må betale semesteravgift. Dette er en lovpålagt avgift på rundt 500 kroner per semester. Mange er også betalingsstudier. Noen av disse betalingsstudiene er godt innenfor det de fleste kan klare av egen lomme, mens andre er såpass kostbare at man med en vernepleierlønn er avhengig av at arbeidsgiver eller andre dekker kostnadene.

Ved utarbeidelsen av denne oversikten ble jeg klar over at Høgskolen i Innlandet har mange videre- og etterutdanningsprogrammer som ikke koster mer enn studieavgiften. Du vil også finne slike studietilbud også ved andre utdanningsinstitusjoner.

Vernepleier.no planlegger å lage en tilsvarende liste over etter- og videreutdanningsprogrammer som kun krever semesteravgift.

Nettsidene

Det er nokså stor variasjon i forhold til brukervennligheten av de enkelte utdanningsinstitusjonenes nettsider. Noen er intuitive og enkle å finne frem i, mens andre krever mer søking, mer trykking og mer rulling med musa. Et tips til den enkelte utdanningsinstitusjon er å vurdere brukervennligheten av egen side ved å sammenlikne den med andres nettsider. Kanskje man får noen gode tips til hvordan nettsiden kan forbedres.

Det at enkelte av utdanningsinstitusjonenes nettsider er mer krevende å finne frem i kan ha medført at relevante utdanningsprogrammer har blitt oversett og derfor ikke fremkommer på denne listen.

Behov for tilføying eller fjerning?

Dersom du ser mangler i denne listen og ønsker at utdanningsprogrammer skal tilføyes sender du lenken til dette programmet i en e-post til redaksjonen@vernepleier.no. Det samme gjelder dersom det er ført opp programmer som ikke hører hjemme i denne oversikten.

Egne bidrag?

Det er også mulig å sende litt større tekster dersom den enkelte utdanningsinstitusjon ønsker litt ekstra fokus rundt et bestemt utdanningsprogram. Disse kan etter vurdering publiseres som enkeltsaker på Vernepleier.no. Dette kan bidra til å gi ekstra oppmerksomhet mot et bestemt program, enten etter- og videreutdanning eller master.  Får brukt mine egne erfaringer på masteren er ett eksempel på en slik sak.

Du finner en oversikt over videre- og etterutdanningsprogrammer her.