Ukategorisert

Brannsikkerhet hos risikogrupper: Ny veileder

12. september 2017

75 prosent av alle som omkommer i boligbranner i Norge tilhører en risikogruppe. Med risikogrupper menes personer med nedsatte funksjons- og kognitive evner, personer med flyktning- og minoritetsbakgrunn og studenter.

75 prosent av alle som omkommer i boligbranner i Norge tilhører en risikogruppe. Med risikogrupper menes personer med nedsatte funksjons- og kognitive evner, personer med flyktning- og minoritetsbakgrunn og studenter.

Kommunen er pålagt å kartlegge risiko for brann og brannrisikoutsatte grupper, fastsette satsningsområder og gjennomføre forebyggende tiltak.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Helsedirektoratet har samarbeidet om å utarbeide en veileder om brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper. Veilederen gjennomgår aktuell lovgivning og gir konkrete forslag til brannforebyggende tiltak.

Veilederen finner du her.