En film om psykisk utviklingshemming
VPLTV

Filmen om psykisk utviklingshemming (NAKU)

19. september 2017

En film om hva utviklingshemming er og hvordan personer med utviklingshemming opplever sin hverdag.

Målgruppen for filmen er primært ansatte i kommunale tjenester for utviklingshemmede, samt andre samfunnsaktører og «folk flest». Filmen er dokumentar- og intervjubasert og er ment å være både informativ og å spore til refleksjon. NAKU søker med filmen å belyse et viktig og komplekst tema på en mest mulig tilgjengelig måte og på den måten styrke kompetanse i kommunene. Filmen vil inngå som del av Kunnskapsbanken – NAKUs veiviser til kunnskap om tjenester for personer med utviklingshemming.

Se alle delene hos Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)