Fortvilet person ved benk
Ukategorisert

Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

Helsedirektoratet har i samarbeid med ulike nasjonale og regionale kompetansemiljøer, ansatte i den kommunale helse -og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten og ulike bruker-, pårørende- og etterlatte organisasjoner utarbeidet råd og anbefalinger til kommunene knyttet til forebygging av selvskading og selvmord.

Helsedirektoratet har i samarbeid med ulike nasjonale og regionale kompetansemiljøer, ansatte i den kommunale helse -og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten og ulike bruker-, pårørende- og etterlatte organisasjoner utarbeidet råd og anbefalinger til kommunene knyttet til forebygging av selvskading og selvmord.

Veiledningsmateriellet retter seg mot tjenesteytere og ledere innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Materiellet finner du her hos Helsedirektoratet.