Ukategorisert

Økt rettsikkerhet for pasienter i psykiske helsevern

1. september trådte regelendringer knyttet til tvang i psykisk helsevern i kraft. Nå kan pasienter med samtykkekompetanse nekte behandling. Unntaket er ved fare for eget eller andres liv og helse.

1. september trådte regelendringer knyttet til tvang i psykisk helsevern i kraft. Nå kan pasienter med samtykkekompetanse nekte behandling. Unntaket er ved fare for eget eller andres liv og helse. Det er også innført et lovkrav om at all tvangsbruk skal evalueres sammen med pasienten.

Det er innført også andre regelendringer. Du kan lese mer her.