Kort og godt

Ny retningslinje om demens

18 august lanserte Helsedirektoratet et retningslinje om demens. Retningslinjen gir generell informasjon om demens, oversikt over aktuelt lovverk, krav til kompetanse, personsentrert omsorg, etablering av tverrfaglige team, utredning og ulike tiltak.

Wenche Hukkelås til venstre og Trine Wang til høyre
Min jobb

En skole for læring

Elever med utviklingshemming møtes ofte med lave forventninger og lavt læringstrykk i skolen, og vi vet at dette går utover elevens forutsetninger for å være klar for det livet som venter etter videregående skole.