Psykiske helseplager
Ukategorisert

Faktaark og informasjon om psykiske plager og lidelser

Temaside med faktaark og informasjon om psykiske plager og lidelser. Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen – stabil eller i endring?

Temaside med faktaark og informasjon om psykiske plager og lidelser. Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen – stabil eller i endring?

Les mer hos Folkehelseinstituttet…