Høst
Ukategorisert

Psykisk syke ble sjeldnere tvangsinnlagt da de fikk besøk av hjelpeteam

Ny studie viser at personer med alvorlige psykiske lidelser og alvorlige rusproblemer sjeldnere ble tvangsinnlagt da de fikk lokal oppfølging av tverrfaglige team. Slike team består av personer med ulik kompetanse og de kommer hjem til pasienten. Teamene kan bestå av psykiatere, psykologer, vernepleiere, psykiatriske sykepleiere og spesialister på rusbehandling.

Det første aktivt oppsøkende behandlingsteamet ble etablert i Norge i 2007. Målet var å bedre tjenestetilbudet til personer med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni.

– Dette er pasienter som trenger hjelp fra flere deler av helse- og sosialtjenesten, men som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av det ordinære hjelpeapparatet, forklarer Hanne K. Clausen, som har tatt doktorgrad på temaet.

Hun har forsket på slike tverrfaglige behandlingsteam og hvordan det har gått med pasienter som har fått dette tilbudet på tolv steder i Norge. Så langt tyder mye på at teamene er et godt tilbud til målgruppen.

Ny studie viser at personer med alvorlige psykiske lidelser og alvorlige rusproblemer sjeldnere ble tvangsinnlagt da de fikk lokal oppfølging av tverrfaglige team. Slike team består av personer med ulik kompetanse og de kommer hjem til pasienten. Teamene kan bestå av psykiatere, psykologer, vernepleiere, psykiatriske sykepleiere og spesialister på rusbehandling.

Les artikkelen hos forskning.no…