Temadag om utviklingshemming og menneskerettigheter ved NTNU
VPLTV

Utviklingshemming og menneskerettigheter ved NTNU

16. oktober 2017

Vernepleierutdanningen ved NTNU arrangerte i oktober en fagdag med fokus på rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med utgangspunkt i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, presenterte studentene ulike problemstillinger.

Vernepleierutdanningen ved NTNU arrangerte i oktober en fagdag med fokus på rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med utgangspunkt i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, presenterte studentene ulike problemstillinger.

− Vi ville arrangere en fagdag for at studentene skulle jobbe faglig, bli engasjert og få innsikt i temaet, sier studieprogramleder på vernerpleieutdanningen ved NTNU, Lisbeth Kvam.

Se mer hos naku.no….