Sammensatte behov
VPLTV

Oppfølging av brukere og pasienter med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester

26. november 2017

Helsedirektoratet har nylig gitt ut en veileder om oppfølging av brukere og pasienter med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet har gitt ut en veileder om oppfølging av brukere og pasienter med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Veilederen finner du her.