Veerle-Garrelse
VPLTV

Enkle grep kan hjelpe utviklingshemmede til å ta egne valg

Det er læreres ansvar å hjelpe barn og unge med utviklingshemming til å bli selvstendige. De må lære strategier allerede på barneskolen, mener forsker.

Stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk Veerle Garrels forteller om sin forskning på barn med utviklingshemming.

Utfyllende artikkel finnes på forskning.no…