Nord Universitet, Bodø
Fra studenten

Nytt universitetsstudium for utviklingshemmede

05. desember 2017

Studiet og pilotprosjektet «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis» ved Nord Universitet har planlagt oppstart høsten 2018. Studiet er på 60 studiepoeng og henvender seg til utviklingshemmede. Prosjektleder er dosent i sosialt arbeid Gunn Strand Hutchinson.

Studiet og pilotprosjektet «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis» ved Nord Universitet har planlagt oppstart høsten 2018. Studiet er på 60 studiepoeng og henvender seg til utviklingshemmede. Prosjektleder er dosent i sosialt arbeid Gunn Strand Hutchinson.

Kan du fortelle litt om bakgrunnen for studiet?

– Det er blitt stadig vanligere at ungdom tar høyere utdanning. Ungdom med kognitive funksjonsnedsettelser er i praksis utestengt fra denne muligheten. Legges en relasjonell forståelse av funksjonshemming til grunn er det ikke nok å se på den enkeltes forutsetninger, man må og se på krav i miljøet for å forklare funksjonshemming. Vi har i stor grad til nå forklart det at ungdom med utviklingshemming ikke har fått høyere utdanning med deres kognitive funksjonsnedsettelse og ikke rettet blikket mot hvordan studiene er lagt opp. I praksis har dette ført til en utestenging og det er det vi nå vil gjøre noe med.

Hvordan skal studiet organiseres?

– Dette er et årsstudium på 60 studiepoeng. Studiet skal være samlingsbasert og på deltid. Det vil si at studiet går over to år. Det blir seks samlingsuker per studieår samt noe praksis i tillegg. Studiet skal gå i Bodø på fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet. Det er også samarbeid med fakultet for sykepleie og helsevitenskap og fakultet for lærerutdanning kunst og kulturfag.

Styret for universitetet har vedtatt at studiet kan starte som en pilot fra høsten 2018, men bør finansieres eksternt. Dette jobber vi med og regner med å ha det avklart ved nyttår.

Er det andre pedagogiske utfordringer knyttet til dette studiet sammenliknet med for eksempel vernepleierstudiet?

Undervisningstetthet er høyere og det blir arbeidet med temaene nært knyttet til praksis. Undervisningsmetoder som rollespill, de undertryktes teater, muntlige fremlegg og arbeid i grupper vil være mer fremtredende på dette studiet enn på vernepleierutdanningen selv om de også tas i bruk der.

Hvilke opptakskrav har studiet og hva mange studenter vil dere ta opp?

Vi vil ta opp studenter og opptakskravet er gjennomført videregående skole.

Hvordan går man frem dersom man er interessert i å søke på studiet?

12 studenter vil bli tatt opp. Opptaket vil foregå lokalt. Informasjon om studiet og hvordan man søker og søknadsfrist blir lagt ut så snart vi får finansiering på plass. Fram til da er det usikkert om vi kommer i gang fra høsten 2018.