Marita, søstera mi!
VPLTV

Pårørendefilm – Marita, søstera mi!

En historie om det å være søster til en kvinne med Downs syndrom og demens. «Marita, søstera mi!» beskriver en søsters erfaringer og opplevelser, og fremhever det viktige samspillet mellom tjenesteytere og pårørende. Filmen kan være en hjelp for andre som kommer i liknende situasjoner.

– en historie om det å være søster til en kvinne med Downs syndrom og demens.

Filmen er aktuell for alle som søker kunnskap om demens, og de pårørendes rolle i sykdomsutvikling og tjenestetilbud. Den har fokus på betydningen av riktig omsorg for personer med demens, samhandling mellom pårørende og tjenesteutøvere og tilrettelegging for individtilpasset tilbud.

«Marita, søstera mi!» beskriver en søsters erfaringer og opplevelser, og fremhever det viktige samspillet mellom tjenesteytere og pårørende. Filmen kan være en hjelp for andre som kommer i liknende situasjoner.

Les mer hos Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse