VPLTV

Mening, sosial arena og relasjonsbygging; Å finne sin aktivitet (ROP.NO)

Hoelstad presenterer blant annet sin enhet knyttet til aktivitet, barrierer for fysisk aktivitet og hvordan legge tilrette for økt fysisk aktivitet.

Hoelstad presenterer blant annet sin enhet knyttet til aktivitet, barrierer for fysisk aktivitet og hvordan legge tilrette for økt fysisk aktivitet.

Hoelstad er enhetsleder for Kultur og helsefremmende arbeid, Sykehuset Innlandet Sanderud. Lang erfaring med tilrettelegging av aktivitet i hverdagsliv knyttet til helse, mening og mestring. Koordinerer nettverksarbeid mellom kommuner, DPS og spesialisthelsetjenesten. Veileder enkeltbrukere og koordinerer aktivitet i grupper i samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører. Edel har bachelor i Kultur og helse samt pedagogikk og lederutdanning.

Se flere forelesninger hos ROP TV