ABC opplæringen
Ukategorisert

Ny nettside for informasjon om ABC-opplæringen i kommunene

Nå kan du som jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene få full oversikt over mulighetene du har til å lære mer om faget ditt.

Nå kan du som jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene få full oversikt over mulighetene du har til å lære mer om faget ditt.

Den nye nettsiden for ABC-opplæringen, som lanseres i dag, skal på en enkel og oversiktlig måte vise hvordan den som er ansatt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene kan tilegne seg oppdatert fagkunnskap. Det gjelder for alle, uavhengig av hvilken utdannelse, rolle eller yrkesbakgrunn man måtte ha, sier Betty Sandvik Døble, som er leder for ABC drift i Aldring og helse.

Betty Sandvik Døble, leder ABC drift i Aldring og helse

Betty Sandvik Døble, leder ABC drift i Aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll.

– Ved hjelp av nye filmer, en mer ryddig struktur og lettfattelig informasjon på den nye nettsiden kan ansatte enklere finne ut hvilken opplæring som passer for dem slik at de kan få det faglige påfyllet de trenger, sier hun.

Siden 2007 har nesten 30 000 deltakere gjennomført permer i ABC-opplæringen, som er tatt i bruk i hele 96 prosent av landets kommuner.

– Mange er for tiden i gang med ABC-opplæringen, og det er rom for flere, fortsetter hun.

De ansatte kan oppdatere seg faglig innen kompetanseområdene eldreomsorg, demensomsorg, utviklingshemming og musikkbasert miljøbehandling. De nye nettsidene inneholder også informasjon om satsningene Med ABC til fagbrev og Dette må jeg kunne, en opplæringsmodell for vikarer og ufaglærte.

Den nye nettsiden fremhever hvordan ABC-opplæringen består av tre hovedelementer:

  • ABC-permer – som inneholder temahefter
  • ABC-grupper – tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper som møtes minst en gang per hefte
  • Fagseminarer – gjennomføres halvårlig med 6 timers varighet

Det er altså ABC-permer på de ulike kompetanseområdene. En perm kan inneholde fra 6-13 hefter, og er normalt beregnet til ett års opplæring.

– Hver perm starter med et oppstartseminar på seks timer, og følges opp av et nytt fagseminar omtrent halvveis i gjennomføringen av permen. Unntak fra dette er musikkbasert miljøbehandling som er beregnet på ett halvt års opplæring og kun har ett seminar ved oppstart av permen, sier Døble.

– Vi anbefaler at ABC-gruppene settes sammen av deltakere med forskjellig utdanning, arbeidserfaring og gjerne fra flere arbeidssteder i kommunen.

Det er ingen eksamen eller annen test i opplæringen. Når deltakerne har avsluttet en av ABC-permene, så får de et ABC-bevis.

Den som ønsker å ta ABC-opplæring må ha et ansettelsesforhold i kommunen for å kunne delta. Det er leder som bestemmer om man kan ta opplæringen, og som tar kontakt med ABC-kontakten i kommunen. Kommunekontakten setter sammen grupper, og melder på deltakere.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet som på bakgrunn av gode resultater med ABC-opplæringen, har videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og Omsorgsplan 2020. Det kan søkes om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen.

For mer informasjon, kontakt leder for ABC drift Betty Sandvik Døble på 977 62 352, eller informasjonsrådgiver Petter Hveem på 908 28 361.

… eller besøk den nye nettsiden på https://abc.aldringoghelse.no!