Fagsjef Svein Rune Bjørkmo
Kort fagartikkel

Welhavens gate 5: Et botilbud med velferdsteknologi i front

Welhavens gate 5 stod ferdig sommeren 2016 og er et botilbud for personer med demens preget av et stort innslag av ulike velferdsteknologier. I tillegg har tilbudet en langt lavere bemanning enn hva man vil finne andre steder med tilsvarende beboere. De som bor der og deres pårørende kunne ikke tenke seg et annet botilbud.

Welhavens gate 5 stod ferdig sommeren 2016 og er et botilbud for personer med demens preget av et stort innslag av ulike velferdsteknologier. I tillegg har tilbudet en langt lavere bemanning enn hva man vil finne andre steder med tilsvarende beboere. De som bor der og deres pårørende kunne ikke tenke seg et annet botilbud.

Svein Rune Bjørkmo jobber som fagsjef helse og omsorg i Bydel St. Hanshaugen i Oslo kommune. Bjørkmos ansvarsområde er alle over 18 år med behov for pleie og omsorgstjenester.

Bakgrunnen for prosjektet er den stadig økende populasjonen av eldre med demens. Flere av disse får tilbud om plass på sykehjem, men sykehjem kan av flere grunner være problematisk for denne gruppen beboere. – Vi så det var et økende behov for boliger for eldre med demens, spesielt de som er fysisks oppegående, har vandringsproblematikk, ernæringsvikt, er ensomme og hvor der er stor brannfare. Videre så vi at bygårder med ti til tolv enheter tilrettelagt ut i fra disses behov for spesiell utforming, spesielle hjelpemidler og trygge omgivelser ville ha gunstige effekter på fysisk- og psykisk helse, sier Bjørkmo.

Det velferdsteknologiske innslaget i Welhavens gate 5 er svært omfattende. – Kameraet RooMate er sentralt. Dette muliggjør digitalt tilsyn og varsler personalet automatisk ved fall. Videre benyttes dørsensorer på alle dører, ulike aktivitetsvarslinger, lokaliseringsteknologi, elektroniske medisindispensere og teknologi for avstandsoppfølging. – I tillegg må all teknologi være lett å bruke for våre ansatte og den må være pålitelig, sier Bjørkmo.

Mange vil nok umiddelbart være kritisk til et så omfattende innslag av velferdsteknologi, men erfaringene fra prosjektet er så langt svært positive. – Ut fra de erfaringer vi har til nå så ser vi at teknologien sammen med våre ansatte kan gi økt trygghet og et bedre liv for beboerne og deres pårørende er begeistret, slår Bjørkmo fast.

Her kan du se en kort video om Welhavens gate 5.