Kort og godt

Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne (Bufdir)

03. februar 2018

På disse sidene presenterer Bufdir statistikk og analyser som belyser levekårssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne.

På disse sidene presenterer Bufdir statistikk og analyser som belyser levekårssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne. Denne gruppa møter gjennomgående flere utfordringer enn befolkningen ellers på ulike levekårsområder.

Hovedpunkter

  • Personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.
  • Tradisjonelt har funksjonshemming vært knyttet til en medisinsk forståelse, nå er det mer vanlig å se på samspillet mellom individ, samfunn og situasjon
  • 14 % av personer med nedsatt funksjonsevne synes det er vanskelig økonomisk å få endene til å møtes.

Les hele innlegget hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet