Ressurser

Sykehuspass

24. februar 2018

Mitt sykehuspass er et hjelpemiddel for å samle viktig informasjon om personer med utviklingshemning ved sykehusinnleggelser. Det er beregnet på helsepersonell i sykehuset som ikke kjenner pasienten.

Mitt sykehuspass er et hjelpemiddel for å samle viktig informasjon om personer med utviklingshemning ved sykehusinnleggelser. Det er beregnet på helsepersonell i sykehuset som ikke kjenner pasienten.

I passet finnes informasjon som ikke finnes i pasientjournalen, men som er viktig for å kunne gi helhetlig pleie og omsorg til personer med kognitiv svikt. Det er beregnet på helsepersonell i sykehuset som ikke kjenner pasienten. Passet fungerer også som et  hjelpemiddel for pasienten i samhandling med helsepersonellet.

Det er en rask måte å finne nødvendig informasjon på, som den utviklingshemmede personen kanskje ikke klarer å formidle. Informasjonen er gradert og det viktigste kommer først i heftet; dette må dere vite om meg, dette er viktig for meg og hva jeg liker og ikke liker. Heftet bør ligge lett tilgjengelig på nattbordet til pasienten.

Sykehuspasset skal fylles ut hjemme sammen med den som skal legges inn og tas med på sykehuset ved innleggelse. Det tas med hjem ved utskrivelse.

Passet finnes i papir-  og i elektronisk utgave. Den sistnevnte kan lagres på sikkert område i pasientjournalsystemer som benyttes.

Last ned aktuelle filer hos Aldring og helse (Nasjonal kompetansetjeneste)