Ukategorisert

Økt tvangsbruk (NFU)

12. mars 2018

I 2017 ble det gitt 18795 meldinger om skadehindrende tvangstiltak i nødssituasjoner. Tiltakene ble iverksatt overfor 1311 personer med utviklingshemming. Det ble i tillegg fattet 1503 vedtak om tvangsbruk overfor 1376 personer.

Bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming fortsetter å øke.

I 2017 ble det gitt 18795 meldinger om skadehindrende tvangstiltak i nødssituasjoner. Tiltakene ble iverksatt overfor 1311 personer med utviklingshemming. Det ble i tillegg fattet 1503 vedtak om tvangsbruk overfor 1376 personer. Opplysningene kommer frem i Helsetilsynets tilsynsmelding.

Les mer hos Norsk Forbund for Utviklingshemmede